Złote Gonsjory

Z BanjaWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wzór statuetki Złotego Gonsjora projektu artysty ludowego Kostka

Złote Gonsjory to prestiżowe nagrody przyznawane co roku w ramach uroczystości Jubileuszu Banjackiego. Zgodnie z Ustawą o Złotych Gonsjorach, przyznaje się je "za szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia w ciągu danego roku kalendarzowego, w szczególności, jeżeli przyczyniają się do krzewienia i umacniania idei banjakalizmu."

Historia

Nazwa zaczerpnięta została z jednego z wygłupów Jaśka i Kostka, którzy w liceum zorganizowali sobie na jednej z nudnych lekcji ceremonię ogłaszania nominacji i zwycięzców właśnie Złotych Gonsjorów w różnych kategoriach (specjalnego Supergonsjora otrzymał oczywiście Banjak). W 2006 r. odświeżona i wzbogacona idea stała się doskonałym pomysłem na banjackie podsumowanie minionego roku. Rok później coroczna gala Złotych Gonsjorów została włączona do programu obchodów Jubileuszu Banjackiego, stając się stałym elementem uświetniającym uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji BMMG. Wreszcie w 2014 r. Zgromadzenie Banjakalne nadało całej ceremonii ramy prawne, uchwalając Ustawę o Złotych Gonsjorach i powołując Kapitułę Złotego Gonsjora.

Kapituła

Kapituła Złotego Gonsjora stoi na straży honoru Złotych Gonsjorów. Działa na podstawie statutu, który stanowi załącznik do Ustawy o Złotych Gonsjorach. Składa się z trzech członków, z których co najmniej dwóch to członkowie zwyczajni BMMG. Pracom Kapituły przewodniczy Kanclerz, który wyznacza sobie do pomocy Sekretarza.

Obecnie w skład Kapituły wchodzą:

 • Hełbi – Kanclerz; członek Kapituły od 2017 r.
 • Judek – Sekretarz; członek Kapituły od 2014 r.
 • Kostek – członek Kapituły od 2023 r.
 • Tukan – członek Kapituły od 2024 r.

Byli członkowie Kapituły:

 • Kostek – w latach 2014–2017
 • Tukan – w latach 2015–2017
 • Kałasz – w latach 2017–2020 i 2023–2024
 • Kuba – w latach 2014–2015 i 2020–2023

Regulamin

Statuetka Złotego Gonsjora w pałacu sułtana Jogjakarty

Regulamin Złotych Gonsjorów, uchwalony przez Kapitułę, określa takie kwestie, jak:

 • kategorie Złotych Gonsjorów,
 • kryteria przyznawania Złotych Gonsjorów w poszczególnych kategoriach,
 • zasady zgłaszania propozycji nominacji,
 • termin i sposób ogłaszania nominacji,
 • zasady przeprowadzania plebiscytu,
 • wzór i sposób wykonania statuetek,
 • sposób organizacji Gali Złotych Gonsjorów.

Kategorie

Zgodnie z Regulaminem, Złote Gonsjory przyznaje się w następujących kategoriach:

Człowiek Roku
osobie żyjącej lub zmarłej nie później niż w roku, którego dotyczy nagroda, za wybitne osiągnięcia w dowolnej dziedzinie, a zwłaszcza w dziedzinie krzewienia i umacniania – niekoniecznie świadomego – idei banjakalizmu (dopuszcza się przyznanie Złotego Gonsjora w tej kategorii również grupie osób, bądź osobie lub osobom fikcyjnym antropomorficznym);
Pomysł Roku
osobie fizycznej lub prawnej za wymyślenie, ogłoszenie lub realizację w roku, którego dotyczy nagroda, idei będącej rezultatem twórczej działalności człowieka, odznaczającej się szczególną kreatywnością, zwłaszcza, jeżeli przyczynia się ona do krzewienia i umacniania idei banjakalizmu;
Przebój Roku
artyście, grupie artystów lub wydawcy za utwór muzyczny lub słowno-muzyczny, bądź teledysk, opublikowany lub spopularyzowany w roku, którego dotyczy nagroda, zwłaszcza, jeżeli przyczynia się on do krzewienia i umacniania idei banjakalizmu;
Cytat Roku
osobie lub grupie osób za szczególnie błyskotliwą wypowiedź wyrażoną lub często i powszechnie powtarzaną w roku, którego dotyczy nagroda, zwłaszcza, jeżeli przyczyniła się do krzewienia i umacniania idei banjakalizmu;
Obciach Roku
osobie lub grupie osób za działalność planowaną, prowadzoną lub odnoszącą skutek w roku, którego dotyczy nagroda, odznaczającą się wyjątkową niegodziwością, głupotą lub bezguściem, zwłaszcza, jeżeli godzi ona w ideę banjakalizmu (nie dopuszcza się przyznania Złotego Gonsjora w tej kategorii ziemskiemu wcieleniu Banjaka ani żadnemu z członków BMMG, aczkolwiek dopuszcza się przyznanie Złotego Gonsjora w tej kategorii całej Banjak MultiMedia Grůp);
Banjakalium Roku
członkowi lub sympatykowi BMMG, albo grupie osób złożonej z członków lub sympatyków BMMG, za zaplanowanie lub zorganizowanie w roku, którego dotyczy nagroda, wydarzenia z udziałem co najmniej jednego członka zwyczajnego BMMG lub pod patronatem BMMG, które szczególnie przyczyniło się do krzewienia i umacniania idei banjakalizmu;
Złoty Gonsjorek
na zachętę dziecku co najmniej jednego członka lub sympatyka BMMG, urodzonemu lub przysposobionemu w roku, którego dotyczy nagroda (w tej kategorii plebiscytu nie przeprowadza się, a nagrodzone zostają wszystkie dzieci nominowane do nagrody).

Kapituła, KC BMMG lub wszyscy uczestnicy gali Złotych Gonsjorów (przez aklamację) mogą też zdecydować o przyznaniu jednego Złotego Gonsjora w kategorii specjalnej, nie ustalonej Regulaminem.

Statuetka

Głowa statuetki Złotego Gonsjora w pałacu sułtana Jogjakarty

Wyrobem statuetek wyobrażających głowę Złotego Gonsjora zajmuje się chałupniczo, od początku tej pięknej tradycji, Kostek, ludowy artysta rękodzielnik. Przed wręczeniem każda statuetka jest oznaczona imieniem laureata, rokiem przyznania i kategorią. Szczególnym wariantem wzoru jest statuetka Złotego Gonsjorka – mniejsza i z cumelkiem w dzióbku.

Podczas Wielkiej Banjackiej Wyprawy na Pulau Banjak w 2014 r. uczestnicy ekspedycji ze zdumieniem odkryli nieznany wcześniej bogato zdobiony pierwowzór statuetki. Znajduje się on w pałacu sułtana Jogjakarty na Jawie, w szklanej gablocie z napisem BANYAK.


Złote Gonsjory
CzłowiekPomysłPrzebójCytatObciachBanjakaliumGonsjorkiKat. specjalna
20052006200720082009
20102011201220132014
20152016201720182019
20202021202220232024
Ustawa o Złotych GonsjorachRegulamin Złotych Gonsjorów
Kapituła Złotego GonsjoraStatut Kapituły