Spotkania

Z BanjaWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
BMMG
Idea banjacka
Prawo banjackie
Struktura BMMG
Filmy i audycje
Artykuły i polemiki
Banjakalia
Spotkania Wyjazdy i podróże
Głosowania Plotki
Dla początkujących Banjakieta
Gdzie co jest O Banjawiki
Optymalne ustawienia

Definicja banjackiego spotkania

Zgodnie z ustaleniami KC BMMG z dnia 20 października 2005 r., spotkanie banjackie musi spełniać następujące warunki:

  1. Musi być na nim obecnych co najmniej dwóch członków zwyczajnych BMMG.
  2. W szczególnych wypadkach spotkanie może być uznane za banjackie także wtedy, gdy jest na nim obecny tylko jeden członek zwyczajny BMMG, pod warunkiem jednak, iż członek ten przedstawi KC BMMG relację ze spotkania wraz z uzasadnieniem jego banjackości.
  3. W żadnym wypadku nie może być uznane za banjackie spotkanie, na które którykolwiek z członków zwyczajnych BMMG nie został zaproszony, jest na nim niemile widziany lub organizator spotkania celowo uniemożliwia mu przybycie na nie.

Planowane

Odbyte

Poniższa lista zawiera spotkania banjackie, zgodnie z powyższą definicją, chyba, że zaznaczono inaczej. Odnośniki do opisów spotkań, których nie można uznać za banjackie, zostały napisane kursywą.

Wytłuszczono natomiast odnośniki do opisów spotkań zawierających relację fotograficzną.

2022

2020

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2007

2006

2005

Banjaki na spotkaniu
Spotkanie plenerowe

2004

Nie zrealizowane

Uwaga.png Ta strona odzwierciedla stan rzeczy sprzed Awarii Banjawiki w 2006 r. i może wymagać aktualizacji.
Jeżeli ta strona została już zaktualizowana lub stan rzeczy nie zmienił się od 2006 r., usuń ten szablon.