Zgromadzenie Banjakalne

Z BanjaWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zgromadzenie Banjakalne jest najwyższym organem ustawodawczym BMMG. Tworzą je członkowie zwyczajni (posiadają prawo głosu) i członkowie stowarzyszeni. Zgodnie z Konstytucją ZB uchwala ustawy, manifesty i konstytucje, jednak jego rola wykracza poza funkcje legislacyjne: decyduje o przyjęciu nowych członków i jest instancją odwoławczą od wyroku Sądu Banjackiego. Konstutucja poświęca Zgromadzeniu Banjakalnemu cały rozdział V.

Charakterystyczny jest zapis, iż Decyzje Zgromadzenia Banjakalnego zapadają jednogłośnie, a w miarę możliwości także entuzjastycznie (§ 33). Podkreśla on klimat panujący podczas obrad oraz jedyny i niepowtarzalny entuzjastyczny formalizm pielęgnowany przez BMMG.