Zakład Edycji Błogosławionej

Z BanjaWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zakład Edycji Błogosławionej zajmuje się problematyką edytowania zawartości Banjawiki w stanie błogosławionym. Badania mają na celu opracowanie idealnej dawki alkoholu i częstotliwości jego spożywania, tak aby była ona optymalna do wydajnej i przede wszystkim banjackiej, edycji Banjawiki.

Samodzielne jednostki Zakładu

  • Pracownia Błogosławionej Edycji Porównawczej – zajmuje się porównywaniem edycji wykonanych w stanie błogosławionym z edycjami wykonanymi w innym, ledwo tolerowalnym przez BMMG, stanie.
  • Laboratorium Wprowadzania Edytorów w Stan Błogosławiony – zajmuje się problematyką dozowania alkoholu edytującym.
    • Sekcja Alkoholi Wysokoprocentowych
    • Sekcja Alkoholi Niskoprocentowych
  • Pracownia Edycji Dzień Po – zajmuje się tzw. Edycją Ekstremalną cechującą osobniki fanatycznie oddane Banjawiki, nie dla mięczaków.
Banjacka Akademia Nauk
Banjakologia · Nauki Przyrodnicze · Nauki Społeczne

Nauki Ścisłe i Ekonomia · Nauki Techniczne · Wychowanie Fizyczne


Banjawikilogia

Katedra Silnika Banjawiki · Zakład Historii Porównawczej Języka Banjawiki · Pracownia Grafiki Dołączonej · Pracownia Redagowania Tekstów i Składu · Interdyscyplinarne Studium Edycji Bezmyszkowej Zakład Edycji Błogosławionej · Pracownia Edycji Dzień Po · Międzyzakładowe Samodzielne Studium Edycji Nocnej · Zakład Kontaktu z Mediami · Zakład Planowania Edycji · Dział Biurokratyczny przy Biurze Rzecznika Praw Użytkowniczych · Zakład Edycji w Godzinach Pracy · Zakład Edycji Eksperymentalnej