Uchwała II Soboru Banjackiego w sprawie powołania Banjackiej Inkwizycji

Z BanjaWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kierując się pragnieniem powrotu do powszechnego wyznawania Idei Banjackiej, mając na względzie czystość myśli, słów, czynów i wyczynów naszych członów i członków, a także w celu przygotowania społeczności banjackiej do przyjęcia nowej Konstytucji, Sobór Banjacki powołuje Banjacką Inkwizycję.

Inkwizycja

Art. 1

Nikt nie spodziewa się Banjackiej Inkwizycji!

Art. 2

  1. Banjacka Inkwizycja zwalcza wszelkie przejawy nieprawomyślności i nieprawości działań członków i sympatyków BMMG, reagując na każdy przypadek zachowania nie licującego z prawem, tradycją i zwyczajem panującym w BMMG.
  2. W szczególności, Banjacka Inkwizycja zwalcza wszelkie przejawy pesymizmu, defetyzmu, fatalizmu i pasywizmu, promując wesołość i optymizm z akcentami humorystycznymi.

Art. 3

Główną bronią Banjackiej Inkwizycji jest zaskoczenie… Zaskoczenie i strach… Strach i zaskoczenie… Jej dwie główne metody to strach, zaskoczenie i bezwzględna skuteczność… Jej trzy główne metody to strach, zaskoczenie, bezwzględna skuteczność i fanatyczne oddanie Banjakowi… To cztery metody… Niech to, zacznijmy jeszcze raz…

Art. 4

Banjacka Inkwizycja stosuje różnorodne metody, do których należą: strach, zaskoczenie, bezwzględna skuteczność, fanatyczne oddanie Banjakowi oraz seksowne czerwone mundurki.

Art. 5

Banjacka Inkwizycja przeprowadza proces mający na celu powrót danego członka lub sympatyka BMMG na ścieżkę Banjaka na podstawie własnej inicjatywy bądź po złożeniu doniesienia przez członka lub sympatyka.

Art. 6

W trakcie procesu Banjacka Inkwizycja może przesłuchiwać zarówno oskarżonego, jak i wszelkie inne osoby, a w celu uzyskania satysfakcjonujących zeznań, w tym szczerego przyznania się do winy, może stosować wobec przesłuchiwanego następujące środki przymusu:

  1. dźgać go miękkimi poduszkami;
  2. sadzać go w wygodnym fotelu;
  3. pozostawić go w tym fotelu aż do obiadu;
  4. podać mu kawę tylko o jedenastej.

Art. 7

Oskarżony, uznany winnym przez Banjacką Inkwizycję, może być poddany karze:

  1. podania wyroku do publicznej wiadomości;
  2. ostracyzmu;
  3. złożenia publicznej samokrytyki;
  4. odmówienia litanii do Banjaka w ramach pokuty.

Art. 8

Skład Banjackiej Inkwizycji ustala KC BMMG.

Art. 9

Banjacka Inkwizycja wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów Wielkiego Inkwizytora.

Art. 10

Banjacka Inkwizycja proceduje w trzyosobowych składach powołanych przez Wielkiego Inkwizytora, przy czym do składu nie może być powołana osoba, przeciw której toczy się postępowanie.

Art. 11

Banjacka Inkwizycja podejmuje wszelkie decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy inkwizytorów.