Pracownia Redagowania Tekstów i Składu Banjawiki

Z BanjaWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Działalność naukowa Pracowni: zgłębiane tematy

Rozplanowanie i format tekstów Strony Głównej

Strona Główna BW jest naszą wizytówką, dlatego powinna być nieprzeładowana treścią i przejrzysta. W ramach powyższego tematu powstaje wiele zagadnień wymagających regulacji, lub przynajmniej dyrektyw. Rola Pracowni ogranicza się do wskazania najwłaściwszych reguł do zastosowania, ich wdrożenie należy już do biurokratów.

  • Na stronie głównej należy dążyć do tego, aby objętość kolumny Aktualności mniej więcej odpowiadała kolumnie Ogłoszenia. Mniej więcej w tym wypadku znaczy do 5-7 linijek standardowego tekstu różnicy. Inaczej tworzy się nieprofesjonalna pustka po jednej ze stron.
Możliwe układy tekstu w działach Aktualności i Ogłoszenia na stronie głównej Banjawiki. Poprawniejsze pod względem kompozycji wydaje się rozwiązanie B – ciężar optyczny przesunięty w prawy dolny róg. Należy jednak unikać obu przypadków – w miejscach pustych wypada dodać wizualną podpórkę (np. zdjęcie).
  • Ideałem jest sytuacja w której nie ma więcej niż 4-5 tekstów w działach Aktualności i Ogłoszeń, najlepiej ze zdjęciami. Należy pamiętać, że teksty w kolumnie Aktualności co do zasady są zajawkami większych tekstów, dlatego powinny być zwięzłe, treściwe i przyciągające.
Prawie idealne złożenie kolumn Aktualności i Ogłoszenia – stan z 13 czerwca godz. 000
  • Doszliśmy do stanu, który na razie nam odpowiada, przenoszenia ze strony głównej do archiwum aktualności z upływem miesiąca. Niestety nie ma żadnej reguły co do Ogłoszeń, bo niektóre wciąż są aktualne. Pracownia szuka rozwiązań tego problemu.

Redagowanie tekstu

Wykład I – wstęp do teorii gatunków dziennikarstwa Banjawiki cz.1

Trudno o jeden przepis jak zredagować tekst, jednak Pracownia wyodrębniła kilka ogólnych rodzajów artykułów i każdy z nich ma sobie właściwe elementy. Gdy idzie o artykuły zamieszczane na Stronie Głównej, jak już to było wspomniane wcześniej, powinny one być krótkie i zwięzłe. Należy uznać, że Strona Główna jest stroną informacyjną, a jednocześnie pewnym wstępem do bogactwa Banjawiki. Aby ta brama była otwarta dla każdego potencjalnego czytelnika, musi być jednolita stylowo, tak jak większość portali informacyjnych. Wydaje nam się, iż w o ile w dziale Ogłoszenia, mogą pojawiać się teksty mocno nacechowane emocjonalnie i pisane w pierwszej osobie liczby pojedynczej przez ujawnionego w nich autora, o tyle w dziale Aktualności, teksty powinny mieć charakter notatek prasowych.


Banjacka Akademia Nauk
Banjakologia · Nauki Przyrodnicze · Nauki Społeczne

Nauki Ścisłe i Ekonomia · Nauki Techniczne · Wychowanie Fizyczne


Banjawikilogia

Katedra Silnika Banjawiki · Zakład Historii Porównawczej Języka Banjawiki · Pracownia Grafiki Dołączonej · Pracownia Redagowania Tekstów i Składu · Interdyscyplinarne Studium Edycji Bezmyszkowej Zakład Edycji Błogosławionej · Pracownia Edycji Dzień Po · Międzyzakładowe Samodzielne Studium Edycji Nocnej · Zakład Kontaktu z Mediami · Zakład Planowania Edycji · Dział Biurokratyczny przy Biurze Rzecznika Praw Użytkowniczych · Zakład Edycji w Godzinach Pracy · Zakład Edycji Eksperymentalnej