Jak głosować na Banjawiki

Z BanjaWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Są trzy metody głosowania. Pierwsza przez aplauz. Znaczy, że wszyscy głosują. Druga metoda... Kulkami. Są kulki czarne i czerwone, które otrzymuje każdy głosujący... Yyyy... Przepraszam białe i czarne, które otrzymuje każdy głosujący... Czarna za – lub odwrotnie: czarna za... Yyyy... Czarna przeciw – biała za lub odwrotnie. Jest trzecia metoda przez podniesienie rąk. Ta metoda jest najdoskonalsza.
Rejs

Do tych trzech klasycznych metod głosowania dodajemy, dzięki postępowi technicznemu, nową – głosowanie na Banjawiki.

Procedura głosowania jest bardzo prosta:

Aby poddać jakiś wniosek, projekt lub propozycję pod głosowanie, należy:

1. Ogłosić rozpoczęcie głosowania na wybranej stronie Banjawiki. Strona ta powinna być zablokowana, tzn. niemożliwa do edycji przez niebanjaków.

2. Sformułować wyraźnie treść wniosku, projektu lub propozycji.

3. Określić osoby uprawnione do oddawania głosów (tylko członkowie-założyciele czy wszyscy posiadacze kont na Banjawiki).

4. Wyznaczyć termin (datę i godzinę) zakończenia głosowania.

5. Określić wymagane kworum i liczbę głosów za (domyślnie przyjmuje się kworum 50% i zwykłą większość głosów za dla głosowań wszystkich użytkowników kont).

5a. Do głosowań tylko dla członków założycieli stosuje się w kwestii kworum, rodzajów aktów prawnych i wymaganych większości przepisy Konstytucji.

6. Podpisać się.

7. Umieścić odnośnik do strony z głosowaniem na stronie Głosowania.

Aby zagłosować, wystarczy tylko we właściwiym miejscu wpisać:

  • za/przeciw/wstrzymuję się ~~~~

Głos będzie wyglądał wtedy następująco:

  • za/przeciw/wstrzymuję się podpis, data

Oczywiście należy wybrać tylko jedną z opcji: za/przeciw/wstrzymuję się.

Jeżeli termin głosowania upłynie bez osiągnięcia kworum, osoba, która ogłosiła głosowanie może:

a) uznać głosowanie za nierozstrzygnięte;

b) przedłużyć termin głosowania.

Przedłużać termin można dowolną liczbę razy. Głosowanie może zakończyć się przed upływem terminu, jeżeli zagłosują wszyscy uprawnieni do głosowania.