Otwórz menu główne

Interdyscyplinarne Studium Edycji Bezmyszkowej

Lista przydatnych skrótów klawiaturowych

Skróty ogólne

alt + t – przejście do dyskusji artykułu
alt + e – przejście do edytowania artykułu
alt + h – historia
alt + d – kasowanie strony 
alt + m – przeniesienie zawartości strony
alt + z – przejście do Strony głównej
alt + r – przejście do strony z ostatnimi zmianami
alt + x – przejście do losowo wybranej strony
alt + u – przesyłanie (aplołd) plików

Skróty edycyjne

alt + s – zapisanie strony
alt + p – podgląd edycji

Skróty programu Mozilla Firefox

ctrl + t – nowy panel
ctrl + tab – przełączanie między panelami
ctrl + n – nowe okno
ctrl + w – zamknij panel
ctrl + d – dodanie strony do zakładek
ctrl + +/- – powiększ/zmniejsz
F 11 – tryb pełnoekranowy

Skróty rozszerzenia Wikipedia do programu Mozilla Firefox

ctrl + shift + b – tekst pogrubiony
ctrl + shift + i – tekst pisany kursywą
ctrl + shift + t – nowa tabela
ctrl + shift + m – wklejenie i edycja grafiki

Skróty ogólnie znane, lubiane i często stosowane w systemie Windows

ctrl + a – zaznacz wszystko
ctrl + c – kopiuj
ctrl + x – wytnij
ctrl + v – wklej
alt + tab – przełączanie między aplikacjami (programami)
alt + F4 – zamykanie aplikacji
ctrl + alt + del – ostatnia deska ratunku
Banjacka Akademia Nauk
Banjakologia · Nauki Przyrodnicze · Nauki Społeczne

Nauki Ścisłe i Ekonomia · Nauki Techniczne · Wychowanie Fizyczne


Banjawikilogia

Katedra Silnika Banjawiki · Zakład Historii Porównawczej Języka Banjawiki · Pracownia Grafiki Dołączonej · Pracownia Redagowania Tekstów i Składu · Interdyscyplinarne Studium Edycji Bezmyszkowej Zakład Edycji Błogosławionej · Pracownia Edycji Dzień Po · Międzyzakładowe Samodzielne Studium Edycji Nocnej · Zakład Kontaktu z Mediami · Zakład Planowania Edycji · Dział Biurokratyczny przy Biurze Rzecznika Praw Użytkowniczych · Zakład Edycji w Godzinach Pracy · Zakład Edycji Eksperymentalnej