Dział Biurokratyczny przy Biurze Rzecznika Praw Użytkowniczych

Z BanjaWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Dział Biurokratyczny przy Biurze Rzecznika Praw Użytkowniczych jest to jednostka Wydziału Banjawikilogii w obrębie Katedry Prawa i Administracji w Instytucie Banjawikilogii Teoretycznej. Dział skupia użytkowników Banjawiki posiadających status Biurokraty (znanych również jako bogowie). W zamierzeniu jest to organ doradczy Rzecznika Praw Użytkowniczych Banjawiki.

Biurokraci stan na 6 kwietnia 2005 r.

w przyszłości Baca

Zadania biurokratów

  • redakcja i korekta Banjawiki
  • czuwanie nad przestrzeganiem Banjakiety
  • współpraca z KC BMMG w sprawach treści zamieszczanych na Banjawiki
  • zapewnienie regularności, aktualności i akuratności Banjawiki
  • współpraca z innymi twórcami podobnych stron internetowych

Uwaga! Jedynym uprawnieniem wyróżniającym biurokratę od zwykłego użytkownika ze statusem sysopa jest możliwość nadawania statusu sysopa użytkownikom. Biurokraci nie posiadają żadnych praw ponad prawa zwykłych edytujących.

Banjacka Akademia Nauk
Banjakologia · Nauki Przyrodnicze · Nauki Społeczne

Nauki Ścisłe i Ekonomia · Nauki Techniczne · Wychowanie Fizyczne


Banjawikilogia

Katedra Silnika Banjawiki · Zakład Historii Porównawczej Języka Banjawiki · Pracownia Grafiki Dołączonej · Pracownia Redagowania Tekstów i Składu · Interdyscyplinarne Studium Edycji Bezmyszkowej Zakład Edycji Błogosławionej · Pracownia Edycji Dzień Po · Międzyzakładowe Samodzielne Studium Edycji Nocnej · Zakład Kontaktu z Mediami · Zakład Planowania Edycji · Dział Biurokratyczny przy Biurze Rzecznika Praw Użytkowniczych · Zakład Edycji w Godzinach Pracy · Zakład Edycji Eksperymentalnej