Banjakieta

Z BanjaWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
BMMG
Idea banjacka
Prawo banjackie
Struktura BMMG
Filmy i audycje
Artykuły i polemiki
Banjakalia
Spotkania Wyjazdy i podróże
Głosowania Plotki
Dla początkujących Banjakieta
Gdzie co jest O Banjawiki
Optymalne ustawienia

Banjakieta jest to spis zasad, którymi się kierujemy. My, czyli tworzący Banjawiki.


Uwagi wstępne


Celem Banjawiki jest szerzenie banjakalizmu w świecie, integracja braci banjackiej, utrzymywanie kontaktu między nami oraz – co nie jest bez znaczenia – twórcza zabawa. Banjawiki należy do Banjak MultiMedia Grůp. Wszyscy użytkownicy Banjawiki są sobie równi, posiadają wolną wolę i niczym nieskrępowane prawo do wyrażania swoich poglądów. Podstawową i nadrzędną zasadą jest tzw. Zasada Wszechedycji – wszyscy edytują wszytko.

Uwagi edycyjne


Wszelkie edycje i wszelkie treści winny być banjackie w rozumieniu użytkownika. Każdy użytkownik może edytować wszystkie strony Banjawiki. Użytkownicy edytują dla wspólnego dobra. Kwestie sporne należy przedyskutować, mimo tego, że każdy użytkownik chce dobrze. Jeżeli dyskusja nie przynosi rozwiązania należy poddać kwestie pod głosowanie. Na Banjawiki obowiązuje język urzędowy BMMG czyli nasza ojczyzna-polszczyzna – oczywiście razem ze wszystkimi zasadami ortograficznymi, interpunkcyjnymi, gramatycznymi, składniowymi, stylistycznymi i typograficznymi obowiązującymi w tym języku. W przypadkach, gdy trudno określić jedyne poprawne reguły, lub kilka różnych form jest poprawnych, zabrania się stosowania terroru i egoizmu językowego. Puryzm językowy – tak, ale tylko w stosunku do siebie.

  1. Nie można się tłumaczyć dysleksją. Przypominamy o istnieniu programów do sprawdzania pisowni, w które wyposażonych jest większość komputerowych edytorów tesktu (np. MS Word).
  2. Tzw. emoty są sprzeczne z wyżej wspomnianymi zasadami interpunkcyjnymi. Zachęcamy do wyrażania uczuć słowami.

Uwagi ogólne


Primum non nocere – jeśli myślisz, że coś zepsujesz lub kogoś skrzywdzisz, nie rób tego. Nie gryź nowicjuszy. To, że często posiadasz większe doświadczenie nie znaczy, że możesz kogoś dyskredytować. Nie obrażaj i nie obrażaj się. Wszyscyśmy z jednego Banjaka. Zawsze zakładaj dobrą wolę innych użytkowników. Gdy masz problem – pytaj!. Pamietaj, że kiedy ludzie krzyczą i obrażają się to znaczy, że nie mają argumentów. Ustąp im, szkoda Twoich nerwów.

Uwagi szczególne


Umieszczanie na Banjawiki plików graficznych o tematyce erotycznej jest dozwolone w umiarkowanych ilościach, o ile jest to w jakiś sensowny sposób uzasadnione. Natomiast umieszczanie tylu dupobrazków, ile się da, tylko dlatego, że się da, jest niewskazane. Pliki graficzne o tematyce erotycznej są dopuszczalne, gdy ilustrują jakiś artykuł i są związane z jego treścią. Nie jest dopuszczalne umieszczanie tzw. twardej pornografii.

Uwagi dotyczące stron użytkowników


Zasady edycji stron użytkowników określają osoby, do których dana strona się odnosi. Jeżeli na stronie użytkownika nie ma informacji o zakazie edycji, względnie o konsultowaniu edycji to obowiązuje Zasada Wszechedycji. Jeżeli na stronie znajduje się powyższa adnotacja, nieskonsultowane edycje ograniczają się tylko i wyłącznie do zmian kosmetycznych takich jak

dodawanie linków, formatowanie tekstu czy poprawianie literówek.
  1. Nazwy stron użytkowników są oficjalnymi ksywkami banjackimi. Zmiana nazwy strony może odbyć się jedynie po konsultacji z KC BMMG. Wszelkie spory o nazewnictwo banjackie rozstrzygane są zgodnie z Banjackim prawodawstwem.
Ochrona danych osobowych 


Zasada anonimowości


Żadnych nazwisk, tylko oficjalne ksywki banjackie lub – jeśli ksywki nie ma – imiona. Posiadacz konta na Banjawiki może ujawnić swoje prawdziwe nazwisko na swojej stronie w Banjawiki, jeżeli chce. Zasada anonimowości nie dotyczy tzw. osób publicznych, postaci historycznych, autorów utworów literackich i in. wykorzystanych na Banjwiki itp. Stosuje się ją natomiast głównie do sympatyków BMMG i innych osób, które znamy prywatnie (np. naszych nauczycieli z liceum).

Ochrona danych osobowych z urzędu


Chronione z urzędu są

nazwiska, telefony, dokładne adresy oraz numery identyfikacyjne (w szczególności numery PIN). 
  1. Inne dane, których ujawnienie mogłoby spowodować szkodę lub krzywdę w postaci naruszenia prywatności użytkownika Banjawiki lub jego najbliższych są chronione na wniosek użytkownika.

Realizacja powyższych przepisów należy do Biurokratów. Wykonanie niezbędnych czynności powinno nastąpić niezwłocznie po powzięciu informacji o naruszeniu.

Uwagi końcowe


Banjakieta służy nam. Jeżeli uważasz, że czegoś w niej brakuje lub z czymś się nie zgadzasz, zmień to! Cztery nogi – dobrze; dwie nogi – lepiej. Każdy użytkownik Banjawiki ma obowiązek zapoznać się, być na bieżąco i stosować się do zasad Banjakiety. W sprawach nieuregulowanych w Banjakiecie stosuje się odpowiednio przepisy prawa banjackiego.

  1. W wypadku kwestii spornych, niemożliwych do rozstrzygnięcia w wyżej wymieniony sposób, kontrowersje rozstrzyga się
    1. Poprzez demokratyczne głosowanie;
    2. W razie niemożności rozstrzygnięcia w głosowaniu, poprzez decyzję BMMG, podejmowane w zgodzie z Konstytucją i innymi ustawami.

Uwagi i zapytania do Banjakiety należy umieszczać [[Dyskusja Banjakieta|tu]].

Jak by to bylo umieszczone na poczatku strony to bym sie zastosowal ale zauwazylem to jak juz uwagi poczynilem. Z gory przepraszam. Helbi 10:19, 25 mar 2005 (CET)