Banjacka Akademia Nauk

Z BanjaWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Profesorek Nerwosolek wraz z żoną Entomologią


Banjacka Akademia Nauk im. prof. Nerwosolka jest najwyższą instytucją naukową w BMMG. Jej głównymi zadaniami są rozwój nauki i pogłębianie jej dorobku, współdziałanie w planowym wykorzystywaniu osiągnięć naukowych, a także współpraca z innymi ośrodkami naukowymi na świecie i reprezentacja świata nauki przed władzami Banjak MultiMedia Grůp. Dzieli się ona na sześć wydziałów odpowiadających najważniejszym grupom nauk: banjakologii, nauk przyrodniczych, nauk społecznych, nauk ścisłych i ekonomicznych, nauk technicznych i wychowania fizycznego.

Wydział Banjakologii

Kierownictwo zbiorowe

WB BAN jest jedynym w świecie ośrodkiem naukowym zajmującym się banjakologią, czyli wszystkimi sprawami związanymi z filozofią banjacką. Choć w podstawach banjakalizmu panuje ujęcie dogmatyczne (punktem wyjścia są teksty natchnione, spisane przez proroków banjakalizmu jawnego), to rozszerzenie zasad nurtu w spójny, całościowy system opiera się na podejściu naukowym. Obecnie ta dziedzina nauki przechodzi bardzo burzliwy rozwój, gdyż wiele fragmentów tekstów objawionych nadal czeka na ich naukową interpretację i komentarz, a kluczowe problemy banjakalizmu pozostają jeszcze nie rozwiązane. WB BAN jest najważniejszym wydziałem Banjackiej Akademii Nauk i jako jedyny koncentruje się na problemach teoretycznych, podczas gdy działalność pozostałych instytutów skupia się na badaniach o charakterze utylitarnym.

Wydział Nauk Przyrodniczych

Kierownik: prof. dr banjalitowany Tukan

WNP BAN zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z chemią, biologią, fizyką, medycyną i fizjologią. Szczególne znaczenie dla BMMG mają jego badania i ekspertyzy dotyczące alkoholu etylowego (m.in. definicja konstytucyjnego pojęcia bani). Dlatego też kierownik WNP BAN jest równocześnie szefem Banjackiego Urzędu Monopolowego. WNP BAN działa w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

Wydział Nauk Społecznych

Kierownik: prof. dr banjalitowany Kostek

Badania wns ban koncentrują się w dziedzinie socjologii, politologii i prawa. Działający na Wydziale Instytut Stosunków Międzynarodowych obserwuje i analizuje wydarzenia polityczne, gospodarcze i społeczne na obszarze działania BMMG, tj. na całym świecie wraz z przyległościami. WNS BAN nawiązał współpracę z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik WNS BAN jest byłym sędzią Sądu Banjackiego.

Wydział Nauk Ścisłych i Ekonomicznych

Kierownik: prof. dr banjalitowany Judek

WNŚiE BAN prowadzi badania w kierunku matematyki, logiki i statystyki, a także informatyki i nauk ekonomicznych. Kierownik tego wydziału jest równocześnie Skarbnikiem BMMG i szefem Banjackiej Izby Obrachunkowej. Wydział utrzymuje stałe kontakty z Akademią Ekonomiczną w Krakowie.

Wydział Nauk Technicznych

Kierownik: prof. dr banjalitowany Hełbi

Początki ery społeczeństwa informatycznego oznaczają wzrost znaczenia nauk technicznych, związanych zwłaszcza z łącznością i elektroniką. Nadążanie za postępem technologicznym jest trudnym zadaniem wnt ban. Wydział ten jest m.in. odpowiedzialny za techniczną stronę Banjackiej Domeny Internetowej. WNT BAN współpracuje z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierownik: prof. dr banjalitowany Baca

Polityka BMMG kładzie nacisk nie tylko na rozwój intelektualny, ale i fizyczny. Dlatego też WWF jest ważnym elementem BAN. Wydział ten kooperuje z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydział Banjawikilogii

Banjacka Akademia Nauk
Banjakologia · Nauki Przyrodnicze · Nauki Społeczne

Nauki Ścisłe i Ekonomia · Nauki Techniczne · Wychowanie Fizyczne


Banjawikilogia

Katedra Silnika Banjawiki · Zakład Historii Porównawczej Języka Banjawiki · Pracownia Grafiki Dołączonej · Pracownia Redagowania Tekstów i Składu · Interdyscyplinarne Studium Edycji Bezmyszkowej Zakład Edycji Błogosławionej · Pracownia Edycji Dzień Po · Międzyzakładowe Samodzielne Studium Edycji Nocnej · Zakład Kontaktu z Mediami · Zakład Planowania Edycji · Dział Biurokratyczny przy Biurze Rzecznika Praw Użytkowniczych · Zakład Edycji w Godzinach Pracy · Zakład Edycji Eksperymentalnej