Banjacki Urząd Centralnego Planowania

Z BanjaWiki
(Przekierowano z BUCP)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Banjacki Urząd Centralnego Planowania (BUCP) zajmuje się tym, co jedną z rzeczy, które banjaki lubią najbardziej, a mianowicie planowaniem (nierzadko ciekawszym niż późniejsza realizacja planu). Zgodnie z §55. Konstytucji BMMG, do zadań BUCP należą: planowanie działalności, przedstawianie projektów uchwał KC BMMG oraz przedstawianie KC BMMG sprawozdań ze swojej działalności. Od początku istnienia urzędu na jego czele stoi Tukan.

Projekty BMMG

według stanu sprzed Awarii Banjawiki

Zarys planów na Rok Banjacki Dziewiąty

z 11 stycznia 2009 r.

Tytułem wstępu

Mocą Banjaka pod postacią wina włoskiego wytrawnego upoważniony, ja, ban. Tukan, in vino veritas, przedstawiam roczny zarys planów BMMG, roku świętego banjackiego dziewiątego. Niniejszym wypełniam rolę mi powierzoną i Konstytucyjnie nakazaną, oby jej zgłoski złotymi były, a syny nasze prowadziły ku banjackiej szczęśliwości.

Zarys historyczny

Rok Banjacki Ósmy, był burzliwy i pełen wielu wartościowych inicjatyw. Krótko w punktach postaram się wymienić najważniejsze z nich.

I wiele innych, o których autor w tym stanie może nie pamiętać.

Zmiany, zmiany, zmiany

Rok Banjacki Dziewiąty zapisze się w naszej pamięci od samego początku. Już jego preludium przynosi zapowiedź innych czasów. Ban. Judek jako kolejny z nas wyprowadził się z Krakowa, celem wspomagania w banjakalizacji symp. Jajca i symp. Motyla w Warszawie. Niech im się wiedzie ku chwale Banjaka!

BUCP zaplanował następujące wydarzenia w nadchodzącym okresie.

Spośród wymienionych powyżej celów, należy nadmienić, iż naprawienie Banjawiki BUCP uważa za priorytet i kamień milowy w odrodzeniu banjackiej aktywności w Internecie. Lista celów podlega nieustannej edycji. Wszelkie pomysły, petycje i zastrzeżenia proszę składać na ręce ban. Tukana w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej. Ban. Tukan zastrzega sobie czas do oficjalnej odpowiedzi: 7 dni od czasu wpłynięcia interpelacji ustnej, 14 dni od czasu wpłynięcia interpelacji pisemnej bądź za pomocą nośników elektronicznych.

Z banjackim pozdrowieniem
ban. Tukan
szef Banjackiego Urzędu Centralnego Planowania