Posiedzenie KC BMMG, 29 września 2006

Z BanjaWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

To spotkanie było banjackie.

Poniżej opis dla tych, których nie było, oraz dla tych, którzy chcą powspominać.

Ave Banjak


Termin i miejsce

 • 29 września 2006 r. godz. 20:00
 • Re

Obecni

KC BMMG w pełnym składzie:

Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad, godz. 20:20
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Wniosek przewodniczącego o powołanie nowego organu KC: konwentu seniorów. Wniosek został odłożony na koniec obrad i ostatecznie do niego nie wrócono.
 4. Sprawozdanie Banjasadora Tukana z misji w Heidelbergu.
 5. Rewelacja Kostka: otóż prawdziwe imię znanego nam przedstawiciela wiadomej mniejszości brzmi: Hui.
 6. Dyskusja i głosowanie nad sprawozdaniem Banjasadora Tukana. Sprawozdanie przyjęte 4 głosami za przy 1 wstrzymującym się.
 7. Dyskusja nad terminem przyjęcia na blachę płynnego sprawozdania Kostka z Estonii i Judka z Czarnogóry. Ustalono, co następuje:
  • Ponieważ przyjęcia nie uda się zorganizować podczas pobytu Tukana w Krakowie, Tukan zostanie wyposażony w próbki sprawozdania i będzie uczesnitczył w przyjęciu poprzez media teleelktronieczne.
  • Proponowane miejsce: u Hełbiego.
  • Proponowany termin: koniec października.
 8. Zapowiedź wyjazdu Bacy do Holandii w dniach 2-6 października 2006 r. w celach jak na statek.
 9. Kostek został jednogłośnie zobowiązany do wystosowania listu protestacyjnego do min. Giertycha alias Bladaczki w związku z wykreśleniem Ferdydurke, dzieła uznanego przez BMMG za kultowe, z listy lektur szkolnych, które to wykreślenie w nas bodzie. Zakazany owoc ciągle krąży mi nad głową…
 10. Plan kampanii wyborczej Bogdana Pawlowskiego i Antoniego Biechniczka przed wyborami samorządowymi. Ustalono, co następuje:
 11. Przerwa – Tukan opuszcza obrady, aby spotkać się z Mrówką przy stoliku obok.
 12. Wznowienie obrad, godz. 21:31.
 13. Dyskusja nad przyszłością Banjawiki:
  • Relacja ze snu Tukana
  • Hełbi został zobowiązany do apgrejdu BW do końca października b.r.
  • Judek, Kostek i Tukan zostali zobowiązani do przygotowania szkolenia z edycji BW w formie prezentacji multimedialnej (zaczątek platformy e-learningowej Banjawiki) do końca października b.r.
 14. Uchwalenie jednogłośnie uchwały potępiającej Kajnaba za spier[[[CIPA|cenzura]]]olenie Banjawiki
 15. Kostek został zobowiązany do sporządzenia transkyrpcji zapisu dźwiękowego z settingów do filmu o Nowej Hucie do końca października.
 16. Judek został zobowiązany do sprawdzenia, co słychać u Wilka Markiewicza.
 17. Postanowiono o przeniesieniu planowanej uprzednio dyskusji panelowej na temat: "Funkcjonowanie, rola i sposób działania BMMG w obecnej sytuacji społeczno-ekonomiczno-logistycznej" na Banjawiki.
 18. Propozycje terminu kolejnego posiedzenia KC BMMG będą podawane na Banjawiki. Ustalono, że możliwe będzie zorganizowanie posiedzenia w postaci telekonferencji.
 19. Sprawy bieżące: relacja Bacy z pozabanjackiej pijatyki.
 20. Zamknięcie obrad, godz. 22:17

Wybrane ustalenia kuluarowe

Wynik dyskusji Judka, Kostka i Tukana w Eszewerii po zamknięciu obrad.

Fotorelacja

Tukan i jego Reksio
Baca i jego bokobrody


Posiedzenia KC BMMG
Poprzednie:

luty 2006

Następne:

data nieustalona