Pomoc MediaWiki API

To jest automatycznie wygenerowana strona dokumentacji MediaWiki API.

Dokumentacja i przykłady: https://www.mediawiki.org/wiki/API

Moduł główny

Stan: Wszystkie funkcje opisane na tej stronie powinny działać, ale API nadal jest aktywnie rozwijane i mogą się zmienić w dowolnym czasie. Subskrybuj listę dyskusyjną mediawiki-api-announce, aby móc na bieżąco dowiadywać się o aktualizacjach.

Błędne żądania: Gdy zostanie wysłane błędne żądanie do API, zostanie wysłany w odpowiedzi nagłówek HTTP z kluczem "MediaWiki-API-Error" i zarówno jego wartość jak i wartość kodu błędu wysłanego w odpowiedzi będą miały taką samą wartość. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz API: Błędy i ostrzeżenia.

Testowanie: Aby łatwo testować żądania API, zobacz Special:ApiSandbox.

Parametry:
action

Wybierz akcję do wykonania.

block
Zablokuj użytkownika.
changeauthenticationdata
Zmień dane logowania bieżącego użytkownika.
checktoken
Sprawdź poprawność tokenu z action=query&meta=tokens.
clearhasmsg
Czyści flagę hasmsg dla bieżącego użytkownika.
clientlogin
Log in to the wiki using the interactive flow.
compare
Pokaż porównanie dwóch stron.
createaccount
Utwórz nowe konto.
cspreport
Used by browsers to report violations of the Content Security Policy. This module should never be used, except when used automatically by a CSP compliant web browser.
delete
Usuń stronę.
edit
Twórz i edytuj strony.
emailuser
Wyślij e‐mail do użytkownika.
embedvideo
expandtemplates
Rozwija wszystkie szablony zawarte w wikitekście.
feedcontributions
Zwraca kanał wkładu użytkownika.
feedrecentchanges
Zwraca kanał ostatnich zmian.
feedwatchlist
Zwraca kanał listy obserwowanych.
filerevert
Przywróć plik do starej wersji.
help
Wyświetl pomoc dla określonych modułów.
imagerotate
Obróć jeden lub wiecej obrazków.
import
Zaimportuj stronę z innej wiki, lub sformułuj plik XML.
linkaccount
Link an account from a third-party provider to the current user.
login
Log in and get authentication cookies.
logout
Wyloguj i wyczyść dane sesji.
managetags
Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem znacznikami zmian.
mergehistory
Łączenie historii edycji.
mobileview
Returns data needed for mobile views.
move
Przenieś stronę.
opensearch
Przeszukaj wiki przy użyciu protokołu OpenSearch.
options
Zmienia preferencje bieżącego użytkownika.
paraminfo
Zdobądź informacje o modułach API.
parse
Parses content and returns parser output.
patrol
Sprawdź stronę lub edycję.
protect
Zmień poziom zabezpieczenia strony.
purge
Wyczyść pamięć podręczną dla stron o podanych tytułach.
query
Fetch data from and about MediaWiki.
removeauthenticationdata
Remove authentication data for the current user.
resetpassword
Wyślij użytkownikowi e-mail do resetowania hasła.
revisiondelete
Delete and undelete revisions.
rollback
Undo the last edit to the page.
rsd
Export an RSD (Really Simple Discovery) schema.
setnotificationtimestamp
Update the notification timestamp for watched pages.
setpagelanguage
Zmień język strony.
stashedit
Prepare an edit in shared cache.
tag
Add or remove change tags from individual revisions or log entries.
unblock
Odblokuj użytkownika.
undelete
Restore revisions of a deleted page.
unlinkaccount
Remove a linked third-party account from the current user.
upload
Upload a file, or get the status of pending uploads.
userrights
Change a user's group membership.
validatepassword
Validate a password against the wiki's password policies.
watch
Add or remove pages from the current user's watchlist.
webapp-manifest
Returns a webapp manifest.
tokens
Przestarzałe. Get tokens for data-modifying actions.
Jedna z następujących wartości: block, changeauthenticationdata, checktoken, clearhasmsg, clientlogin, compare, createaccount, cspreport, delete, edit, emailuser, embedvideo, expandtemplates, feedcontributions, feedrecentchanges, feedwatchlist, filerevert, help, imagerotate, import, linkaccount, login, logout, managetags, mergehistory, mobileview, move, opensearch, options, paraminfo, parse, patrol, protect, purge, query, removeauthenticationdata, resetpassword, revisiondelete, rollback, rsd, setnotificationtimestamp, setpagelanguage, stashedit, tag, unblock, undelete, unlinkaccount, upload, userrights, validatepassword, watch, webapp-manifest, tokens
Domyślnie: help
format

Format danych wyjściowych.

json
Dane wyjściowe w formacie JSON.
jsonfm
Dane wyjściowe w formacie JSON (prawidłowo wyświetlane w HTML).
none
Output nothing.
php
Dane wyjściowe w serializowany formacie PHP.
phpfm
Dane wyjściowe w serializowanym formacie PHP (prawidłowo wyświetlane w HTML).
rawfm
Output data, including debugging elements, in JSON format (pretty-print in HTML).
xml
Dane wyjściowe w formacie XML.
xmlfm
Dane wyjściowe w formacie XML (prawidłowo wyświetlane w HTML).
Jedna z następujących wartości: json, jsonfm, none, php, phpfm, rawfm, xml, xmlfm
Domyślnie: jsonfm
maxlag

Maksymalne opóźnienie mogą być używane kiedy MediaWiki jest zainstalowana w klastrze zreplikowanej bazy danych. By zapisać działania powodujące większe opóźnienie replikacji, ten parametr może wymusić czekanie u klienta, dopóki opóźnienie replikacji jest mniejsze niż określona wartość. W przypadku nadmiernego opóźnienia, kod błędu maxlag jest zwracany z wiadomością jak Oczekiwanie na $host: $lag sekund opóźnienia.
Zobacz Podręcznik:Parametr Maxlag by uzyskać więcej informacji.

Typ: liczba całkowita
smaxage

Ustaw nagłówek HTTP kontrolujący pamięć podręczną s-maxage na taką ilość sekund. Błędy nie będą nigdy przechowywane w pamięci podręcznej.

Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 0
maxage

Ustaw nagłówek HTTP kontrolujący pamięć podręczną maxage na taką ilość sekund. Błędy nie będą nigdy przechowywane w pamięci podręcznej.

Typ: liczba całkowita
Domyślnie: 0
assert

Zweryfikuj, czy użytkownik jest zalogowany, jeżeli wybrano user, lub czy ma uprawnienia bota, jeżeli wybrano bot.

Jedna z następujących wartości: user, bot
assertuser

Sprawdź, czy bieżący użytkownik posiada nazwę.

Typ: nazwa użytkownika
requestid

Każda wartość tu podana będzie dołączana do odpowiedzi. Może być użyta do rozróżniania żądań.

servedby

Dołącz do odpowiedzi nazwę hosta, który obsłużył żądanie.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
curtimestamp

Dołącz obecny znacznik czasu do wyniku.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
responselanginfo

Include the languages used for uselang and errorlang in the result.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
origin

When accessing the API using a cross-domain AJAX request (CORS), set this to the originating domain. This must be included in any pre-flight request, and therefore must be part of the request URI (not the POST body).

For authenticated requests, this must match one of the origins in the Origin header exactly, so it has to be set to something like https://en.wikipedia.org or https://meta.wikimedia.org. If this parameter does not match the Origin header, a 403 response will be returned. If this parameter matches the Origin header and the origin is whitelisted, the Access-Control-Allow-Origin and Access-Control-Allow-Credentials headers will be set.

For non-authenticated requests, specify the value *. This will cause the Access-Control-Allow-Origin header to be set, but Access-Control-Allow-Credentials will be false and all user-specific data will be restricted.

uselang

Język, w którym mają być pokazywane tłumaczenia wiadomości. action=query&meta=siteinfo z siprop=languages zwróci listę języków lub ustaw jako user, aby pobrać z preferencji zalogowanego użytkownika lub content, aby wykorzystać język zawartości tej wiki.

Domyślnie: user
errorformat

Format to use for warning and error text output.

plaintext
Wikitext with HTML tags removed and entities replaced.
wikitext
Unparsed wikitext.
html
HTML.
raw
Message key and parameters.
none
No text output, only the error codes.
bc
Format used prior to MediaWiki 1.29. errorlang and errorsuselocal are ignored.
Jedna z następujących wartości: plaintext, wikitext, html, raw, none, bc
Domyślnie: bc
errorlang

Language to use for warnings and errors. action=query&meta=siteinfo with siprop=languages returns a list of language codes, or specify content to use this wiki's content language, or specify uselang to use the same value as the uselang parameter.

Domyślnie: uselang
errorsuselocal

If given, error texts will use locally-customized messages from the MediaWiki namespace.

Typ: wartość logiczna (szczegóły)
Przykłady:
Pomoc dla modułu głównego
api.php?action=help [otwórz w brudnopisie]
Cała pomoc na jednej stronie.
api.php?action=help&recursivesubmodules=1 [otwórz w brudnopisie]
Uprawnienia:
writeapi
Zapis poprzez interfejs API
Przydzielone dla: all, user oraz bot
apihighlimits
Użyj wyższych limitów w zapytaniach API (dla zapytań powolnych: 500; dla zapytań szbkich: 5000). Limity zapytań powolnych są także stosowane dla parametrów z podanymi wieloma wartościami.
Przydzielone dla: bot oraz sysop

Typy danych

Input to MediaWiki should be NFC-normalized UTF-8. MediaWiki may attempt to convert other input, but this may cause some operations (such as edits with MD5 checks) to fail.

Some parameter types in API requests need further explanation:

boolean
Boolean parameters work like HTML checkboxes: if the parameter is specified, regardless of value, it is considered true. For a false value, omit the parameter entirely.
timestamp
Timestamps may be specified in several formats. ISO 8601 date and time is recommended. All times are in UTC, any included timezone is ignored.
 • ISO 8601 date and time, 2001-01-15T14:56:00Z (punctuation and Z are optional)
 • ISO 8601 date and time with (ignored) fractional seconds, 2001-01-15T14:56:00.00001Z (dashes, colons, and Z are optional)
 • MediaWiki format, 20010115145600
 • Generic numeric format, 2001-01-15 14:56:00 (optional timezone of GMT, +##, or -## is ignored)
 • EXIF format, 2001:01:15 14:56:00
 • RFC 2822 format (timezone may be omitted), Mon, 15 Jan 2001 14:56:00
 • RFC 850 format (timezone may be omitted), Monday, 15-Jan-2001 14:56:00
 • C ctime format, Mon Jan 15 14:56:00 2001
 • Seconds since 1970-01-01T00:00:00Z as a 1 to 13 digit integer (excluding 0)
 • The string now
alternative multiple-value separator
Parameters that take multiple values are normally submitted with the values separated using the pipe character, e.g. param=value1|value2 or param=value1%7Cvalue2. If a value must contain the pipe character, use U+001F (Unit Separator) as the separator and prefix the value with U+001F, e.g. param=%1Fvalue1%1Fvalue2.

Templated parameters

Templated parameters support cases where an API module needs a value for each value of some other parameter. For example, if there were an API module to request fruit, it might have a parameter fruits to specify which fruits are being requested and a templated parameter {fruit}-quantity to specify how many of each fruit to request. An API client that wants 1 apple, 5 bananas, and 20 strawberries could then make a request like fruits=apples|bananas|strawberries&apples-quantity=1&bananas-quantity=5&strawberries-quantity=20.

Twórcy

Deweloperzy API:

 • Roan Kattouw (główny programista wrzesień 2007–2009)
 • Victor Vasiliev
 • Bryan Tong Minh
 • Sam Reed
 • Yuri Astrakhan (twórca, główny programista wrzesień 2006–wrzesień 2007)
 • Brad Jorsch (główny programista 2013–obecnie)

Prosimy wysyłać komentarze, sugestie i pytania do mediawiki-api@lists.wikimedia.org lub zgłoś błąd na https://phabricator.wikimedia.org/.